Projektowanie ogrodów

Ogrody to niepowtarzalne miejsce, które jest bezpośrednio związane z indywidualnymi potrzebami i zamiłowaniami jego właściciela. Jest jak „ubranie skrojone na miarę" - świetnie pasuje i dobrze się w nim czujemy. Jest piękną kompozycją utworzoną w taki sposób, aby wszystkie jej elementy tworzyły harmonijną całość.
Każde projektowanie ogrodu to wyzwanie, w którym projektant ma przekształcić wybrany teren zgodnie z wyobrażeniem właściciela, czyli przekształcić wizję w rzeczywistość. To zadanie, w którym biorąc pod uwagę istniejące możliwości, wybiera się składowe i rozważa jak będą one oddziaływały na siebie oraz na przestrzeń i nastrój ogrodu. Podstawową rolę odgrywają tu elementarne zasady projektowania: jednorodność, równowaga, atrakcyjność, ruch i rytm.
Projektowanie ogrodu przebiega w wielu etapach, a każda kolejna czynność jest podejmowana na bazie poprzedniej, wszystkie zaś prowadzą do stworzenia ogrodu, którego funkcje i estetyka łączą w sobie oczekiwania właściciela i uwarunkowania terenu.
Najważniejsze od czego należy zacząć, to uzyskać informację o priorytetach właściciela, o jego potrzebach i preferencjach, które należy usystematyzować, począwszy od tych na których najbardziej mu zależy.
Następnie musimy poznać i ocenić teren. Musimy przeprowadzić kompleksowe terenowe prace badawcze, dokonać dokładnych pomiarów i analiz. Jest to niezbędne do poznania wad i zalet działki, do podjęcia decyzji o rozmieszczeniu elementów ogrodu. Kolejnym krokiem jest wykreślenie schematu funkcjonalno-przestrzennego, czyli wstępnego podziału terenu na części, z zaznaczeniem ich funkcji i właściwości. Dzięki temu możemy dostrzec, jak planowane przez nas składowe będą wyglądać w otoczeniu pozostałych. Ogród musi także komponować się z domem i otaczającym go krajobrazem.
Po tym etapie jesteśmy gotowi do wykreślenia projektu koncepcyjnego. Wybieramy styl ogrodu, dobieramy właściwe dla niego materiały i rośliny, i ostatecznie rozmieszczamy na planie w ich naturalnych rozmiarach, z zachowaniem skali wielkości. Projekt koncepcyjny musi być na tyle dokładny, aby można było skalkulować ilość materiałów, oraz sprawdzić, czy prace budowlane nie będą kolidowały z istniejącymi drenami, rurami, kablami.
Projekt koncepcyjny jest podstawą dla planu realizacyjnego. Plan ten ilustruje kształty głównych elementów w ogrodzie tak, jak powinny być one wytyczone w terenie oraz ukazuje jakich pomiarów należy dokonać, aby móc to zrobić dokładnie.
Jeżeli przewidujemy bogaty program robót ziemnych, niezbędne jest sporządzanie harmonogramu prac. Pozwoli on nam przeprowadzić kolejne operacje w logicznym ciągu.
Teraz można juz przystąpić do prac budowlanych.Zakładanie ogrodu. Jesteśmy gotowi, aby zrealizować nasze marzenie. Oczyszczamy teren, w razie konieczności meliorujemy, wytyczamy elementy układu i zaczynamy zakladanie naszego ogrodu.chwilowka online